فهرست بستن

استعلام قیمت:

برای استعلام قیمت ابعاد ، تعداد و مشخصات بسته بندی مورد نیاز خود را همراه با تصاویر ممکن از طریق پیام رسان واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید تا پس از بررسی درصورت قابل انجام بودن کار ، برای شما پیش فاکتور ارسال گردد.

درصورت شباهت بسته بندی مورد نظر شما به یکی از الگوهای ذیل ، کد آنرا در استعلام خود ذکر کنید تا محاسبه هزینه شما سریعتر انجام شود.