الگوهای قالب جعبه

توجه به نکات ذیل ضروری است:

  • در این کارگاه تمامی جعبه ها و در نتیجه قالب آنها بطور اختصاصی برای مشتری طراحی و ساخته می شوند و پس از تولید به مشتریان تحویل می گردند تا برای استفاده بعدی نگهداری نمایند و قالب آماده برای استفاده عمومی وجود ندارد.
  • بعلت اینکه حداقل تیراژ در محاسبه نرخ خدمات صنعت چاپ ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ عدد می باشد ، تولید در تیراژهای کمتر برای مشتری مقرون بصرفه نخواهد بود و کیفیت مطلوب نیز بدست نخواهد آمد ولی درصورت عدم محدودیت در هزینه قابل انجام می باشد.